בקשה לצו קיום צוואה

אדם בחייו רשאי לכתוב צוואה, במסגרתה קובע מי יירש את נכסיו לאחר מותו. נכסים אלו מוגדרים "עיזבון".

היורשים המצוינים בצוואה נדרשים לאחר פטירת המוריש להגיש בקשה לצו קיום צוואה על מנת לממש את זכותם לרשת בהתאם לצוואה.

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה הינה חובה ! ללא הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה בבקשה למתן תוקף לצוואה, הוראות הצוואה לא תקפות, והיורשים לא יכולים לקבל כסף ו/או להעביר נכס על שמם בהתאם להוראות הצוואה.

הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של המוריש. אולם, אם המוריש לא התגורר בארץ בזמן פטירתו, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה במחוז בו נמצאים מרבית נכסי המוריש.

בקשה לצו קיום צוואה לא חייבת להיות מוגשת על ידי כלל היורשים עפ"י הצוואה, אלא די כי אחד מהיורשים עפ"י הצוואה, או מנהל העיזבון שמונה עפ"י הצוואה, יגיש את הבקשה ויצהיר כי שאר היורשים מודעים לעצם הגשת הבקשה על ידו, או לחילופין יצהיר כי שלח להם מכתב המודיע להם על הגשת הבקשה. בסוף הבקשה על מגיש הבקשה לחתום על תצהיר, בו מצהיר כי כל המצוין בבקשתו – אמת. על תצהיר זה להיות מאומת בפני עורך דין.

לצורך דיון בבקשה אין היורשים או מגיש הבקשה מחויבים להתייצב לדיון בפני הרשם לענייני ירושה.

הדיון בבקשה מתנהל בפני הרשם לענייני ירושה תוך בחינת הצוואה, וכן פרסום אודותיה בעיתונות. היה ולא הוגשה התנגדות תוך פרק הזמן הקבוע בתקנות – מנפיק הרשם צו קיום צוואה.

ישנם מקרים בהם הרשם לענייני ירושה רואה לנכון להעביר את הבקשה לחוות דעת ב"כ היועמ"ש. היה וב"כ היועמ"ש החליט לא להתערב – ינפיק הרשם לענייני ירושה את צו קיום הצוואה. אולם היה וב"כ היועמ"ש החליט להתערב, למשל במקרים בהם אחד מן היורשים קטין או פסול דין או חסוי, או אפילו אם מדובר בצוואה בעל פה או שהוגשה התנגדות, תועבר הבקשה לדיון בפני ביהמ"ש לענייני משפחה, אשר לאחריו בית המשפט ידון בבקשה, והוא זה שבסוף ההליך ינפיק את צו קיום צוואה.

קרא עוד על החלטת בית המשפט לדחות בקשה לצו קיום צוואה

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות בנושא בקשה לצו ירושה חיי עכשיו 050-6793821.

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן