האם מנעה הסדרי ראייה בין הילדה לאביה. האם עליה לשלם על כך ?

mishmoretהאם מנעה באופן עיקש מפגשים (הסדרי ראייה) בין אב לבתו, בטענה שקרית שהוא אדם אלים. ביהמ"ש הכריע ופסק כי עליה לשלם פיצויים לאב בסך 19,000 ₪, בנוסף לפיצוי בסך 850 ₪ בעבור כל סיכול של מפגש עתידי.

בני זוג, שלהם בת משותפת, התגרשו. לאחר תקופה ארוכה, במהלכה פגש האב את בתו במרכז קשר (שהינו מקום המופעל על ידי משרד הרווחה ומאויש על ידי עובדים סוציאליים ופקידי סעד, ומאפשר מפגש מוגן ומפוקח בין ילדים לבין אחד מהוריהם), אישר ביהמ"ש את בקשת האב לפגוש את בתו מחוץ למרכז הקשר, ובלבד שהסבתא תהיה נוכחת במפגשים אלו.

בעקבות החלטה זו עתרה האם מספר פעמים לבית המשפט, וטענה בדבקות כי האב הינו אלים ומסוכן המטופל בכדורים, ובהזדמנויות שונות הפגין אלימות כלפי הקטינה. משכך, לטענת האם, טרם בשלה העת לאפשר לאב להיפגש עם הקטינה ללא פיקוח.

מנגד טען האב שוב ושוב שחוות הדעת של וועדת התסקירים והדוח הפסיכיאטרי קבעו באופן מפורש ועקבי כי אינו מהווה סכנה לקטינה, ויש לאפשר לו להיפגש עימה ללא פיקוח.

כבוד השופטת איריס ארבל אסל קבעה (בתיק 56724-11-13) כי אין להשלים עם המצב שבו האם עושה שימוש פסול ומניפולטיבי בהליכים שיפוטיים כדי להרחיק את האב מהקטינה, מציבה מכשולים רבים, מנסה להתיש את כוחו ולהרפות את ידיו, עד אשר ירים זה את ידיו בהכנעה כמי שאינו יכול עוד לשאת במעמסה.

עוד נקבע כי בשים לב לכך שגורמי המקצוע הרלוונטיים התכנסו פעמים מספר והגיעו לכלל מסקנה שהאב אינו מסוכן, שהינו מתפקד בצורה נאותה ושיש לאפשר לו לפגוש את הקטינה באופן עצמאי וללא פיקוח, יש לאמץ ההמלצה של גורמי המקצוע ולציית לקביעות בית המשפט. בנוסף נקבע כי היה וסבורה האם שנפל דופי בקביעות בית משפט זה, ביכולתה להגיש ערעור לערכאה המתאימה, אך בו בזמן מחובתה לציית להחלטות ולפסיקות שהתקבלו בערכאה הנוכחית. נפסק כי פקידת הסעד פעלה במקצועיות, ללא עכבות וכמי שאין לה כל תועלת בסכסוך, זולת הצבת טובת הקטין מעל צרכיהם של ההורים. מכאן נקבע שאם פקידת הסעד הביעה דעתה כי האם מסבה נזק לקטינה בכך שפועלת לניתוק הקשר בין הקטינה לבין האב, הרי שמדובר בהבעת עמדה לגיטימית הנשענת על יסודות עובדתיים ובוודאי לא בעמדה עוינת ומגמתית ובודאי שאין להחליפה בגורם מקצועי אחר. נפסק כי האם אינה מוכנה לקבל עמדתו של איש מלבד עמדתה שלה, ונוהגת בקטינה משל הייתה חפץ בבעלותה הבלעדית שאין להעבירו לאיש.

לפיכך, נפסק כי אין מנוס אלא להביא לאכיפת הסדרי הראייה באמצעות הטלת סנקציה כספית המתבטאת בפיצוי של 500 ₪ על כל 39 המפגשים (הסדרי הראייה) שסיכלה האם, המסתכם בסך 19,000 ₪, והחל מפסק דין זה תחויב האם בפיצוי בסך 850 ₪ בעבור כל מפגש שתסכל.

מוזמנים לקרוא גם את המדריך המלא ל הסדרי ראייה

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן