הסכם גירושין, צוואה, התנגדות לצוואה והקשר ביניהם

הבעל התחייב בהסכם הגירושין לשלם לאישה 1,000 ₪ בחודש, עד אחרית ימיה, אך בצוואתו התנה את התחייבותו זו. האם אפשרי הדבר ? האם קיימת אפשרות להתנגד לצוואתו ?

לאחר 20 שנות נישואיהם החליטו יעקב ושרה להתגרש.

במקביל להחלטתם להתגרש סיכמו כי יעשו זאת בצורה מכובדת, יפנו למגשר ויערכו הסכם גירושין ביניהם.

כחלק מההסדרים השונים הכרוכים בהליך הגירושין, הסכים הבעל לשלם לאישה פיצוי כספי בסך 1,000 ₪ בחודש, וזאת עד לאחרית ימיה. ברוח זאת נוסחה ההסכמה, כדלקמן:

"הבעל מתחייב לשלם לאישה פיצוי כספי בסך של 1,000 ₪ מידי חודש בחודשו, וזאת למשך כל ימי חייה. כמו כן, מובהר כי התחייבות הבעל תחול הן בחיי הבעל והן על עיזבונו".

הצדדים חתמו על הסכם הגירושין, ופנו לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני העניק תוקף של פסק דין להסכם, והצדדים התגרשו.

לאחר שנה, במהלכה שילם הבעל לאישה פיצוי כספי כפי שסוכם, ערך צוואה בה ציווה לעיזבונו לשלם לאישה את הפיצוי הכספי כאמור בהסכם הגירושין, אך התנה זאת בכך שלא תינשא בשנית : "הנני מורה לשלם לגרושתי שרה מעזבוני סך של 1,000 ₪ מידי חודש, כאמור בהסכם הגירושין. יחד עם זאת אני מורה לשלם לה רק בתנאי שלא נישאה בשנית.היה ותינשא בשנית הנני מורה להפסיק לשלם לה".

כעבור 5 שנים ממועד הגירושין, במהלכן נישאה שרה בשנית, נפטר יעקב, בעוד היא אינה יודעת על דבר צוואתו.

יעקב נפטר, נפתחה הצוואה, ושרה נדהמת לגלות את התנייתו של יעקב בצוואתו לתשלום הפיצוי שהוסכם בהסכם הגירושין.

שרה מגישה התנגדות לסעיף זה בצוואה.

האם יש תוקף לסעיף זה בצוואתו של יעקב ? מה גובר ? הסכם הגירושין או הצוואה ?

זו השאלה שנבחנה כאשר בית המשפט דן בהתנגדות לצוואה שהגישה שרה.

אז..מה הדין קובע ?

הסכם גירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, המוסדרים בו עניינים ממוניים, דינו כדין הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, ועל כן בבחינת השאלה האם יש לקבל או לדחות את ההתנגדות לצוואה מונחים על המאזניים צוואה אל מול פסק דין.

המחוקק בחקיקתו את חוק יחסי ממון צפה והתייחס למקרה של פטירת בן הזוג, ולכן קבע כי ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון לא יבוטל על ידי חוק הירושה, דהיינו אינו יכול להתבטל גם על ידי צוואה.

לאמור, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מכוח חוק יחסי ממון, הינו בעל תוקף מלא גם לאחר פטירת בן הזוג, ואינו מתבטל או משתנה מכוח צוואה או חוק הירושה.

מכאן, האם ההתנגדות לצוואה תתקבל ?

בהחלט ! התנגדותה של שרה תתקבל, ההתניה שנקבעה בצוואתו של יעקב אינה תקפה ודינה להתבטל, ושרה תמשיך לקבל את הפיצוי המגיעה לה עפ"י הסכם הגירושין מעיזבונו של יעקב.

בצורה זו מתנהלים תיקים בעניינים של התנגדות לצוואה – הצוואה נבחנת, וכך גם הדין.

לכן, ישנה חשיבות עליונה. בטרם הגשת התנגדות לצוואה או בהתמודדות עם תביעה לביטול הצוואה. לבחון לעומק את כל הדין הקיים.

בחינה מדויקת ונכונה מבטיחה הצלחה בהליך.

לקבלת חוות דעת מקצועית לעריכת הסכם גירושין, התנגדות לצוואה או כל נושא אחר בדיני משפחה ללא התחייבות חייגו: 050-6793821

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן