כל אחד יכול להתנגד לקיום הצוואה, לערער על הצוואה ולפעול לפסילתה.

צוואה אינה סוף פסוק !

"כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך פרק הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו" (סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965).

אודותיי

אני מורן אלסאיג בני, עו"ד, נוטריון ומגשרת. מוסמכת משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

כל לקוחותיי בעבר ובהווה יודעים היטב אינם  "עוד תיק". כל אחד מהם הוא עולם במלואו מבחינתי.
מעבר לפן המקצועי והשירותי, אני מציעה ועומדת על  כך שכל אחד שנכנס למשרדי ישמע ויבין היטב את המצב המשפטי לאשורו, אף אם הדברים אינם פשוטים עבורו, והוא מתקשה לקבלם.
מפי לא תשמע הבטחות סרק, שבלתי אפשרי לקיימן. בעוד המצב המשפטי ברור הרי שיוצגו בפניך החלופות השונות ומשמעויותיהן. 

ב 14 שנים האחרונות עזרתי לעשרות לקוחות בהליכי התנגדות לצוואה, אני כאן גם לרשותכם.

לקוחותיי, כתבו עלי בגוגל

קצת על התנגדות לצוואה

מי שמערער על הצוואה, מי שמתנגד לצוואה, מי שרוצה לפסול את הצוואה – צריך להוכיח את טענותיו. ככלל – על המתנגד מוטל נטל  ההוכחה, כי הפגמים שנפלו בצוואה מביאים לפסלותה. יחד עם זאת  ישנם מקרים בהם נטל ההוכחה,  שיש לקיים את הצוואה ולא לפסול אותה  – מוטל על מי שיורש על פי הצוואה.
הסיבות הבולטות לביטול , לערעור או  להתנגדות לצוואה מתחלקות לשתי קבוצות: קבוצה אחת – פגמים טכניים, כגון: תאריך הצוואה, פגם בחתימה.
קבוצה שנייה –  פגמים מהותיים, כגון: הופעל איום על המצווה, הופעלה השפעה שאינה הוגנת על המצווה, העדר כשירות המצווה, ועוד.  
המומחיות בסלילת הדרך לפסילת צוואה  הינה לזהות בכל מקרה ומקרה את הפגמים שעשויים לפסול את הצוואה, גם במקרים בהם ברור שרצון המצווה הינו ככתוב בצוואה. מדובר בפגמים שבית המשפט לא יכול לתקן ולאשר את הצוואה, למרות שרצון המצווה הינו ברור.
ומנגד – לזהות בכל מקרה ומקרה את  הפגמים אשר יורידו ממך, המתנגד  לצוואה, את הצורך להוכיח את טענותיך, אלא להעביר  זאת למי שזכה על פי הצוואה. לדוגמא, טענה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
ואחרי כל זה – המומחיות לדעת כיצד להתגונן בפני התנגדות לצוואה בחוכמה ובדרך שקולה, שלא תביא, בחוסר תשומת לב, להעברת נטל ההוכחה עליך כיורש.
במשך השנים כעוה"ד ייצגתי במספר תיקים לא מבוטל מתנגדים וזוכים, שזכו לביטול הצוואה או השארתה על כנה, בהתאמה, תודות לבחינה מדוקדקת ומקצועית של הצוואה, והנחייה נכונה ללקוח לאיסוף ראיותיו.
Call Now Button
×
דילוג לתוכן