חלוקת רכוש – פיצוי כספי

מה דינו של פיצוי כספי שקיבל מי מבני הזוג בעת חלוקת רכוש ?

לעיתים במהלך החיים המשותפים אחד מבני הזוג מקבל פיצוי בגין אירוע שקרה לו, ושבעטיו נגרם לו נזק גופני.

מה דינו של הפיצוי ? האם בעת חלוקת רכוש בין בני זוג יהיה זכאי בן זוגו למחצית מהפיצויים שקיבל בן זוגו ?

עניין זה הוסדר בחוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973, ונוגע לבני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 ולא ערכו הסכם ממון.

בהתאם לחוק, ככלל, פיצוי שמשתלם עקב נזקי גוף למי מבני הזוג יהיה מחוץ למסת הנכסים הנכללים באיזון בעת חלוקת הרכוש.

עד כאן נשמע פשוט. כל פיצוי שמתקבל אינו מתחלק בין בני הזוג !

אבל, כמו לכל כלל, גם במקרה זה ישנו חריג. כדי לקבוע האם הפיצוי מתחלק או לא יש להבין תחילה מה משמעות "פיצוי" בחוק, ומה בודק ביהמ"ש על מנת לקבוע האם יש ליישם את הכלל או את החריג.

משמעות "פיצוי" בחוק :

פיצוי במובנו בחוק, משמעותו ומהותו הינו סכום כסף הניתן לנפגע במטרה להשיב את המצב לקדמותו, במטרה להביאו למצב בו היה טרם האירוע אשר גרם לפגיעה, למשל: לנכות.

בנתינת הפיצוי אין למעשה היכולת להחזיר בפועל ובצורה ממשית את המצב לקדמותו. עם זאת מתן הפיצוי אמור להקל על חיי הנפגע (למשל, הנכה) ובא לפצות על השינוי לרעה אשר חל באורח חייו בגין הנכות הספציפית. מכל מקום – נעשה ניסיון להחזיר ככל האפשר את מצב הנכה למצבו הקודם לתאונה באמצעות מתן כספיי הפיצוי.

הכלל אינו גורף ! בטרם ישום הכלל נבדק האם לא קיים חריג !

לעניין החוק, ובטרם ביצוע חלוקת הרכוש, ביהמ"ש בודק האם ישנה קורלציה בין השימוש בכספיי הפיצוי לבין נזק הגוף.

למשל, מקום בו כספיי הפיצוי אינם משמשים כעזר ישיר לנזק הגוף שנגרם, כמו רכישת רכב עבור נכה ברגליו, או הסתייעות במטפל סיעודי למי שזקוק לכך וכד', אזי יש לפרש בצמצום את הכלל הקבוע בחוק, וביהמ"ש יטה במקרים אלו לקבוע כי הכספים שהתקבלו כפיצוי נכנסים למסת הנכסים בעת חלוקת הרכוש, אף על פי שמבחינה פורמאלית ניתנו כ"פיצוי" בגין נזקי גוף.

ומקרים מהפסיקה…

בפסק דין נ.ב נ' מ.ב (תמ"ש 11560/04) נדונה בפני ביהמ"ש השאלה האם קרקע אשר נרכשה באמצעות כספיי פיצויים, שקיבל הבעל מחברת הביטוח, בגין תאונת עבודה שעבר, נכללת במסגרת הנכסים ברי האיזון בעת חלוקת הרכוש, או שיוצאת מגדר האיזון, והבעל לא יצטרך לתת מחצית מהפיצוי שקיבל לידי האישה בעת הגירושין.

בעניין זה, נקבע כי העובדה שכספי הפיצויים שקיבל הבעל לא שימשו בעבור נזק הגוף אלא שימשו את הבעל לרכישת נכס תומכת בכך שאין מדובר ב"פיצוי" כמשמעותו בכלל, ולכן נקבע כי הקרקע אינה נגרעת ממסת הנכסים, ובעת חלוקת הרכוש תילקח בחשבון כנכס משותף.

בפסק דין פלונית נ' אלמוני (תמ"ש 1470/97) נדונה בפני ביהמ"ש השאלה האם רכב רפואי הרשום ע"ש הבעל ואשר נרכש בחלקו הארי מכספי מענק ממשרד הביטחון הינו נכס בר איזון בעת חלוקת הרכוש. בעניין זה נקבע כי יש לראות בחלק הארי מהמענק שניתן ע"י

משרד הביטחון בגין נכות ברגליו של הבעל כ"פיצוי" בהתאם לכלל הקבוע בחוק. על כן, המענק המהווה 2/3 משווי הרכב, לא יאוזן. כלומר, בעת חלוקת הרכוש יאוזן בין הצדדים רק 1/3 משווי הרכב.

עוד נדונה השאלה, האם יתרת הכספיים שקיבל הבעל כמענק, ואשר שימשו בעיקרם לצורכי המשפחה, יכללו באיזון. בעניין זה, נקבע כי משעיקר הכספים שימשו את המשפחה כולה, נראה בכך כי יש כוונה לשתף את המשפחה כולה בכספים אלו, ולכן יתרת הכסף תיכלל במסגרת האיזון בעת חלוקת הרכוש.

מוזמנים לתאם פגישת ייעוץ עם עו"ד דיני משפחה – עורך דין גירושין בעניין חלוקת רכוש בגירושין

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד מורן אלסאיג בני חייגו עכשיו 050-6793821

או השאירו פרטים כאן ליצירת קשר

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן