ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך, הוא העתיד של כל אחד ואחד מאתנו.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לתכנן את העתיד שלו ברגע שלא יוכל או לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות באופן עצמאי. כל זאת כאשר מתאפשר למייפה כוח לבחור את זהות האיש אשר יחליט במקומו ועבורו.

המדינה, בעבר, נטלה חלק לא קטן בניהול עתידם של אנשים – אנשים עם מוגבלויות בעקבות זקנה או מחלה. אנשים שלא יכלו לקבל החלטות בענייניהם, ובוודאי לנהלם, וקבעה בעבורם מי יעשה זאת במקומם ובאיזה אופן.

היום המצב השתנה ! לכל אחד יש זכות לחיות את החיים שלו בהתאם לבחירות שלו ולרצונות שלו. ייפוי כוח מתמשך זו אחת הדרכים לממש זכות זו. באמצעות ייפוי כוח מתמשך נקבע על ידי מייפה הכוח באלו עניינים (כגון: אישיים, רפואיים, רכושיים) מיופה הכוח יפעל בשמו, וזאת בהתאם להוראות שלו. מעבר לכך, ניתן  לקבוע כי בכל עניין ממונה מיופה כוח אחר או בנוסף.

אם תחליט לערוך ייפוי כוח מתמשך, אז רק אתה בלבד, ולא בית משפט ייקבעו בעבורך. כאשר לא תהיה מסוגל לקבל החלטות ולנהל את עניינך, רק אתה תקבע כיצד ייראו ויתנהלו חייך בעתיד.

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף במועד שאתה תקבע. לא המדינה ולא האפוטרופוס הכללי ולא גוף אחר ייפקח על מיופה הכוח – אתה תקבע אם יהיה עליו פיקוח ואם כן – מי ייפקח.

 האם אדם בגיר בעל מגבלה רשאי  לערוך ייפוי כוח מתמשך ?

כל אדם מעל גיל 18, תושב ישראל, בעל מסוגלות  להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

חרשות, עיוורון, מוגבלות שכלית או כל מגבלה אחרת אינה מסכלת את הזכות לערוך ייפוי כוח מתמשך, וכל אחד מעל גיל 18 שהינו תושב ישראל זכאי להתאמות ולהנגשה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

יחד עם זאת כאשר יש ספק שהמגבלה מונעת מבעל המוגבלות  מלממש את זכותו – ניתן לקבל חוות דעת מומחה, אשר יבדוק ויאבחן את מסוגלותו לערוך ולחתום על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך מתייחס לעניינים רכושיים, אישיים ורפואיים –  

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך תוכל להתייחס לעניינים רכושיים. בין היתר תוכל לתת הוראות למיופה הכוח בכל הנוגע לניהול הכספיים שלך בחשבונות הבנק, בחברות הביטוח וכו', לאופן ניהול הנכסים והעסקים, וכן לאופן רווחתך וסיפוק צרכיך.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך תוכל להתייחס לעניינים אישיים ולתת הנחיות וסמכויות למיופה הכוח בכל הנוגע לרצונות של באשר למקום המגורים, חיי הקהילה, התעסוקה, הלימודים, והטיפול השגרתי בעניינך הרפואיים ועוד.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך תוכל להתייחס לעניינים הרפואיים שלך, כולם או חלקם, תוכל לתת הנחיות וסמכויות למיופה הכוח בנוגע להעדפות שלך ולרצונות שלך בטיפולים רפואיים, אשפוזים, זהות הרופא המטפל וכו'.

ההוראות שיקבעו על ידך אינם סוף פסוק. היה ולאחר שייכנס לתוקף ייפוי הכוח תביע התנגדות לביצוע הוראה או פעולה שצוינה על ידך  אזי יהיה על מיופה הכוח לשמוע את רצונותיך, ולפעול בהתאם לטובתך.

החובות  של מיופה הכוח ומנגנוני הפיקוח אליו –

מיופה הכוח חייב להיות בגיר, ואיש האמון שלך. מיופה הכוח יוכל להתמנות רק לאחר שקרא והובא לידיעתו תוכן ייפוי הכוח, והוא הביע הסכמה לשמש בעבורך כמיופה כוח בעת כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

אם תחליט שאינך רוצה שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח, המדינה והאפוטרופוס הכללי לא יעשו זאת. לכן, מומלץ למנות "מיודעים" שלמעשה הם אלו שיפקחו על מיופה הכוח כי פועל בהתאם לסמכויות שניתנו לו ובהתאם להוראות שניתנו על ידך.

בעת עריכת ייפוי הכוח תוכל להחליט האם ניתן לבטלו –

חשוב שבעת עריכת ייפוי הכוח לא תגביל את עצמך מלשנות ו/או מלבטל את ייפוי הכוח בהמשך.  אם תבחר למנוע מעצמך אפשרות זאת לא תוכל לבטל או לשנות את ייפוי הכוח, מכל סיבה שהיא.

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו ?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו בהתאם לשיקול דעתך בעת עריכת ייפוי הכוח. בעת עריכת ייפוי הכוח תוכל לקבוע מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו. האם מתי שיסבור מיופה הכוח שאינך בעל כשירות או רק לאחר  קבלת חוות דעת רפואית הקובעת שאינך כשיר קוגניטיבית לנהל ולדאוג לעניינך.

האם צריך לחתום בפני עורך דין ? בפני מי נערך ונחתם ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך בפני עורך דין שעבר הכשרה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי, ורק בפניו, אתה, מיופה הכוח רשאי ומחויב לחתום.

אנוכי, עו"ד מורן אלסאיג, הוסמכתי לערוך ייפוי כוח מתמשך. במהלך הפגישה אני עורכת  בירור אחר הרצונות והיכולת שלך. כאשר מתקבלת המסקנה כי ייפוי כוח מתמשך הינו החלופה המשפטית המתאימה לך והטובה ביותר בעבורך, אבהיר לך הנושאים שתוכל לכלול בייפוי הכוח, לדוגמא: עניינים אישיים, עניינים רכושיים ועניינים רפואיים, החובות של מיופה הכוח ומנגנוני הפיקוח עליו, אפשרויות ביטול ייפוי הכוח ועוד.

לאחר חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך אפעל להפקדת ייפוי הכוח בפני האפוטרופוס הכללי, לאחריה יינתן אישור הפקדה לאחר בדיקת תקינותו של ייפוי הכוח.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד מורן אלסאיג בני חייגו עכשיו 050-6793821

או השאירו פרטים כאן ליצירת קשר

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן