ירושה ללא צוואה

ירושה על פי דין – ירושה ללא צוואה – מי הם היורשים בהעדר צוואה ?

כאשר אדם נפטר, ולא הותיר אחריו צוואה, זהות יורשיו תקבע על פי חוק הירושה. חוק הירושה מגדיר את היורשים הללו כיורשים על פי דין.

בעת חלוקת ירושה ללא צוואה קובע חוק הירושה מי הם היורשים.

היורש המרכזי והמועדף הנו בן הזוג, אשר חלקו בירושה נקבע בהתחשב בעובדה האם המנוח הותיר קרובים נוספים.

היה והמנוח הותיר אחריו ילדים, כפי ששכיח, בן הזוג יורש מחצית מהעיזבון והמחצית הנותרת מתחלקת בין הילדים בחלקים שווים.

ילד כהגדרתו בחוק הירושה הינו ילד ביולוגי , מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש ומי שאומץ כדין.

והקרובים האחרים, כגון נכדים / הורים / אחים – לא זוכים בירושה.

הירושה ללא צוואה – מתחלקת בין היורשים על פי סדר מעמד. כלומר, הקרובים הנוספים כגון נכדים יזכו בירושה רק כאשר מי מילדי המנוח לא בחיים, ואחי המנוח יזכו רק אם המנוח לא הותיר אחריו הורים.

היה והמנוח הותיר אחריו רק בן זוג ולא הותיר קרובים אחרים – בן הזוג יורש הכל.

ובמקרים בהם לא הותיר המנוח קרובים – תירש המדינה .

קרא עוד על ירושה על פי דין

לקבלת חוות דעת מקצועית מעורך דין בנושא צוואה ללא ירושה ללא התחייבות חייגו: 050-6793821

על אף האמור, ישנם מקרים בהם מי מהיורשים על פי דין יהיה מנוע מלרשת את המנוח. למשל, במקרים בהם:

· היורש על פי דין הורשע בפסק דין שקבע שהוא גרם למות המוריש או ניסה להורגו

· היורש על פי דין הורשע בהעלמה או השמדה של צוואת המנוח או בזיוף צוואת המנוח.

בכל אחד מהמקרים הללו חלקו של היורש על פי דין שזכותו לרשת נשללה, פסול לרשת וזכותו לא עוברת ליורשיו, אלא כל העיזבון מתחלק בין שאר היורשים הכשרים לרשת.

באם אין למנוח יורשים אחרים מלבד היורש שנפסק כי הוא מנוע לרשת, תירש המדינה.

האם היורשים לא על פי צוואה חייבים לרשת ?

זכותו של כל יורש לא על פי צוואה להחליט כי אינו רוצה, מכל סיבה שהיא, לרשת את המנוח.

על מנת להסתלק מהירושה על היורש לחתום על תצהיר הסתלקות המאומת על ידי עו"ד. על התצהיר להיחתם לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון.

ההסתלקות צריכה להיות לטובת בן זוגו או ילדו או אחיו של המוריש. אולם, באם בחר היורש המסתלק לא לקבוע מי יקבל את חלקו, אזי – חלקו יתווסף לכלל העיזבון והתחלק בין שאר היורשים.

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן