כמה ישלם האב דמי מזונות כאשר קיימת אחריות הורית משותפת וזמני שהות שווים ?

בית המשפט לענייני משפחה נדרש להכריע בגובה דמי מזונותיהם של 3 ילדים המצויים באחריות הורית משותפת ובזמני שהות שווים. כמה ישלם האב ? כיצד ביהמ"ש יכריע ?

תחילה, ובטרם מכריע ביהמ"ש, סוקר הוא את הפסיקה, ומסביר כי הפסיקה המנחה הינה שהסכום המינימאלי הדרוש לכל ילד לכיסוי צרכיו הבסיסיים (צרכים שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים, ואלו שווים לעני ולעשיר כאחד), עומד על סך 1,300-1,400 ₪ לחודש, כאשר לסכום זה יש להוסיף את הוצאות החינוך והוצאות המדור ואחזקתו.

ביהמ"ש ממשיך ומסביר שהוצאות שהן מעבר לצרכים ההכרחיים נכללות במסגרת ההגדרה המשפטית "מדין צדקה", ונושאים בהן ההורים בהתאם ליכולתם הכלכלית ולהכנסתם הפנויה.

בעניין הנדון בפסק הדין היו 3 הילדים מעל גיל 6, ולכן בית המשפט ממשיך ומסביר כי מעל גיל 6 החיוב של האב אינו מוחלט כבעבר, ואינו מוטל על האב באופן אוטומטי.

בעבר, אב היה חייב באופן אבסולוטי לתשלום הצרכים ההכרחיים לילד מעל גיל 6. מאז תיקון תקנת תש"ד שתיקנה הרבנות הראשית, החיוב אינו אבסולוטי אלא מדין צדקה. כך, למעשה, לא מתבצע חלוקה בין צרכים הכרחיים לבין צרכים מעבר להכרחיים.

אם כך, נשאלת השאלה האם ישנה משמעות לקביעת גובה המזונות, כאשר נקבעים משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שוויוניים?

פסקי דין של בתי המשפט קבעו כי הסדר אחריות הורית משותפת יביא להפחתה בשיעור החיוב ובהיקפו, אך לא במהותו.

דהיינו: חיוב האב ייעשה בהתאם להלכות המקובלות במשפט העברי, כך שעל האב תמשיך לחול החבות לשאת במלוא הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 15, ובמה שמעבר לכך יחויב מדין צדקה בהתאם ליכולתו הכלכלית.

כלומר, לא תשמע טענת האב כי יש לפטור אותו כליל מחובתו לשאת במזונות ילדיו, על אף השוויון בחלוקת הזמנים בין ההורים.

באשר להפחתה בגובה המזונות, ההלכה הנהוגה הינה להפחית 25% מדמי המזונות שהיו נפסקים אילו המשמורת הייתה נתונה לאם. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי שיעור ההפחתה אינו אוטומטי ותלוי נסיבות.

יחד עם זאת, בהתייחס לדמי המדור הם לא יופחתו, היות ו"הוצאה בגין מדור" – שכר דירה וארנונה – אינה תלויה במספר הימים בהם מתגוררים הקטינים בדירת האם (ראה: בע"מ 318/05).

ההלכה דנן הינה שרירה וקיימת, ובחודש 3/2015 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי (עמ"ש 1180-05-14), שם נקבע כי כל עוד לא יחליט בית המשפט העליון לסטות מהפרשנות המסורתית של הדין העברי ראוי לפעול בהתאם למתווה המקובל (דהיינו, תשלום צרכים הכרחיים ומדור) תוך הפעלת של גישה מאזנת שתצמצם עד כמה שניתן את החבות של האב, באופן שיביא לשיווין מלא בין האם לאב.

למעשה, התשובה לשאלה הינה – לא ! אב צריך לשלם מזונות במשמורת משותפת, ועצם המשמורת המשותפת תביא רק להפחתה בחיוב, אך לא תביא לביטולו.

שיקול דעתו של בית המשפט בהפחתת גובה דמי המזונות במשמורת משותפת אכן בא לידי ביטוי. אז מה פסק בית המשפט במקרה דנן ?

בית המשפט בחן את הכנסות הצדדים, והגיע למסקנה כי הכנסות הצדדים שוות, ובהתחשב בפסיקה המתחדשת בנושא מזונות הילדים במשמורת משותפת פסק לקטין בן 9 סך של 700 ₪ לחודש, ובעבור כל אחד מהקטינים האחרים סך של 600 ₪ לחודש, כאשר סכום זה כולל רק את צרכיהם הבסיסיים של הקטינים, לרבות מזון, ביגוד והנעלה. בנוסף, חויב האב ב 25% מגובה המדור ואחזקתו (דהיינו, חויב במחצית מהחיוב ה"רגיל" בעבור 3 ילדים, העומד על 50%,כשאין משמורת משותפת).

מעבר לכך, בכל הוצאה אחרת ישאו ההורים בחלקים שווים ביניהם.

ראה: תמ"ש 28398-07-11

להתייעצות עם עורך דין גירושין חייגו: 050-6793821 

מוזמנים לקרוא עוד בנושא מזונות: מזונות ילדים, מזונות במשמורת משותפת, מזונות סבא וסבתא, הגדלת מזונות, תביעת מזונות על ידי קטינים

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן