מזונות ילדים

מזונות ילדים – בהורות משותפת ובגירושין

כל ילד זכאי לדמי מזונות עד גיל 18, ולאחר מכן ל – 1/3 מדמי המזונות –  עד סיום שירות החובה בצה"ל או השירות הלאומי.

הסמכות לקבוע את גובה דמי מזונות הילדים נתונה בראש ובראשונה להורים, אשר מוסמכים לקבוע בהסכמה את גובה המזונות המשקפים את צרכי הילדים. הסכמת ההורים מגובשת לכדי הסכם המובא לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך אישורו ומתן תוקף של פסק דין. בהעדר הסכמה בין ההורים מוסמך ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני (כאשר ניתנה כאמור הסכמה של שני ההורים לדון בפניו) לקבוע את דמי מזונות הילדים.

מזונות ילדים יהודים נקבעים עפ"י הדין העברי (דין דתי). הדין העברי קובע חובה אבסולוטית על האב לזון את ילדיו, כאשר חובה זו משתנה ומתחלקת לתקופות.

עד חודש 07/2017, בו ניתנה הלכה חדשה בבית המשפט העליון (בע"ם 919/15 ) הדין קבע כי אב חייב במזונות ילדים עד גיל 15, בגובה הצרכים ההכרחיים של הילדים, ומעבר לכך – חב מדין צדקה. כלומר, יחויב מדין צדקה רק באם יש ביכולתו, לאחר תשלום דמי המזונות ההכרחיים, לספק גם את הצרכים המוגדרים מעבר להכרחיים. צרכים הכרחיים על פי הגדרתם שווים לכל ילד וילד, עשיר ועני כאחד, וכוללים: מזון, ביגוד, הנעלה וכיוצ"ב.

בית המשפט העליון נדרש לצורך לתת מענה לקושי הקיים בדין העברי במקרים של משמורת פיזית משותפת. התייחסות לסוגיה זו הציפה גם את הצורך באימוץ פרשנות אחרת הקיימת לדין העברי.

בית המשפט דן בפרשנות הדין העברי , ומעתה ישנה הלכה מחייבת הקובעת כי :

  • אב חייב במזונות ילדיו מגיל 0-6 שנים באופן אבסולוטי, בעוד שהאם פטורה כליל ממזונות אלה.
  • בגילאי 6-15 שנים החיוב במזונות הוא מדין צדקה החל במידה שווה על שני ההורים. למעשה, הדין לא יחייב עוד את חיובו הבלעדי של האב במזונות ההכרחיים, ויאפשר לחתור לחלוקת נטל הוגנת ושוויונית יותר בין ההורים .

ההלכה בדבר מזונות מגיל 15-18 לא השתנתה. דהיינו,  אב חייב במזונות הילדים מדין צדקה, באופן בו נטל ההוצאות של הילדים נופל על כתפיהם של שני ההורים. כאשר, לאחר גיל 18 נהוג לחייב את האב ב – 1/3 מדמי המזונות ששולמו על ידו עד הגיעו/ה של הילד/ה לגיל 18 וזאת עד למועד סיום השירות החובה בצה"ל או שירות לאומי .

בבואו של בית המשפט לפסוק את גובה דמי מזונות הילדים, מונחות בפניו הכנסות ההורים, רכושם ופוטנציאל השתכרותם. לאחר בחינת מצבם הכלכלי של ההורים פוסק בית המשפט את גובה דמי המזונות שעל האב לשלם, זאת כאשר הילדים נשארים במשמורתה של האם או כאשר ישנה בין ההורים משמורת פיזית משותפת ועל מנת לאפשר לאם לספק את מלוא צרכי הילדים בפרקי הזמן ששוהים עימה, הנסיבות מחייבות תשלום דמי מזונות לידיה.

במקרים בהם נשארים הילדים במשמורתו של האב לא יחויב האב בדמי מזונות, שכן צרכיהם של הילדים מסופקים על ידו באופן שוטף. כעת, בעקבות ההלכה החדשה יתכן ויהיו מקרים בהם האב יחויב האב בתשלום דמי אירוח לאם  או שהאם תחויב בתשלום דמי מזונות ילדים לידי האב.

בחדשות דיני משפחה ישנם מאמרים ופסקי דין אחרונים שניתנו בנושא מזונות ילדים:

הילד מקבל קצבת נכות. האם יש בכך בכדי להפחית מתשלום דמי המזונות שחייב האב ?

האם אפשרי להגדיל מזונות שנקבעו בהסכם ?

הבת סירבה לכל קשר עם אביה. האם יש בכך בכדי לפטור אותו ממזונותיה ?

האם מנעה הסדרי ראייה בין הילדה לאביה. האם עליה לשלם על כך ?

חיוב אב במזונות ילדים מכוח דיני החוזים

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד מורן אלסאיג בני חייגו עכשיו 050-6793821

או השאירו פרטים כאן ליצירת קשר

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן